Antropoloji Nedir?

Antropoloji Nedir?

...

İnsanlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak inceleyen Antropoloji; insan bilimi anlamına gelir. İnsanın bireysel yaşamına değil, bir topluluk içerisindeki davranışları, yeme - içme kültürü, yaşam biçimi, inanç gibi kültürel ögelere odaklanan antropoloji, ırksal özellikleri de çalışmalarına dahil eder. 

Antropoloji Nedir?

İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olan Antropoloji, iskelet, kafa tası yapısı gibi fiziksel özellikleri inceleyerek insan topluluklarına dair bilinmeyenleri açıklar. Kültürel Antropoloji, Fiziksel Antropoloji, Arkeoloji ve Dilbilim olarak dört ana branşa ayrılan Antropoloji, yirminci yüzyılın başlarından bu yana şekillenmeye başlayan bir bilim dalıdır. 

Günümüz insanları ile geçmiş toplulukların yaşamları arasındaki bağların tespit edilmesinde önemli yer tutan Antropoloji, kişiler veya gruplar tarafından yaratılan ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklılaşarak aktarılan mitlerden beslenir. 

İnsanların neden bir kültürü olduğu sorusu ile çalışmalarına başlayan Antropoloji, nasıl ve neden yer değiştirdiğimizi, yer değişimlerine sebep olan faktörleri, kuşaktan kuşağa aktarılan maddi ve manevi özellikleri, "biz" bilincini, sosyalleşme ve fiziksel değişimlerle birlikte toplumsal değişimleri de analiz eder. 

İnsanların inançlarının nasıl biçimlendiğini ve doğa ile birlikte doğa üstü varlıklara inancın temellerinin neye dayandığını irdeleyen Antropoloji, sürekliliğin nasıl sağlandığı sorusunu toplumsal normların tamamı ile birlikte toplumun kendisine de yöneltir. 

Bir toplumun bekasının sağlıklı bir biçimde sağlanmasına etki eden faktörleri araştırmalarına dahil eden Antropoloji, insan davranışına yön veren durum ve süreçlerin de izini sürer. Yerküreyi bir bütün olarak ele alan Antropoloji, insanı ve insan yaşamını da bu bütünün içerisinde değerlendirerek gözlemler. 

Tüm olgulara bütünsel olarak yaklaşan Antropoloji, toplumu oluşturan bütün değerleri aynı anda değerlendirerek bütün bunların kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri üzerine de kapsamlı bir araştırma yöntemi izler. 

Evrensellik ilkesini temel alarak ilerleyen Antropologlar, insanın evrenselliğini yani bütün toplum ve kültürlerin eşitliğini savunur. Bu yaklaşıma göre bütün toplumlar, insanlık mirasının değerli örnekleridir. 

Antropolojide Davranış Modelleri

İnsanın çevre koşullarına uyumlanmak için geliştirdiği davranış modelleri ve doğa ile ilişkisini de yer değiştirmeler bağlamında ele alan Antropoloji, insan topluluklarının devamlılık ve istikrarlılığını bu çerçevede değerlendirir. Fiziksel çevre koşulları ile birlikte yaşamsal ve mekânsal çevre koşullarını da değerlendirmelerinde göz önünde bulunduran Antropologlar, insan yaşamına ve toplum kurallarına etki eden tüm materyalleri çevre faktörleri ile birlikte irdeler. 

Farklı coğrafyalarda göç ile bir araya gelen insan toplulukları arasındaki birleşmeye neden olan unsurları inceleyen Antropoloji, uyumlanma ya da çatışmaları bu noktadan ele alır. Küçük ya da büyük ölçekli toplulukları birbirileri ile ilk karşılaşmalarından itibaren çevre koşulları içerisinde oluşturdukları kültürel değerler, insan yaşamının geçmişine dair önemli kanıtlar barındırır. 

Yalnızca toplum ve kültür kavramlarını alt başlıkları ile birlikte değerlendirmeyen Antropoloji, en geniş çerçeveden genel toplumsal normları belirlemek amacıyla kültür kuramından faydalanır. Geniş bağlantılar ağı kurarak bir toplumsal davranışı yalnızca bölgesel olarak değil, tüm coğrafyalarda bulunan örnekleri ile irdeleyen Antropoloji, tarihsel süreçte devamlılık gösteren eylemlerin kökeninin tam olarak anlaşılmasını sağlar. 

Toplumun en temel taşlarından olan dil, yine Antropoloji’nin araştırma alanlarından birisini oluşturur. Toplumsal ilişkilerin en etkin biçimde yansıdığı kelimeler üzerinde kökene dair incelemelerini sürdüren Antropologlar, dil ailelerin tarihsel gelişiminin de izlerini sürer. 

Evrensel bilim dallarından birisi olan Antropoloji; ekonomi, devlet ve kültürel alanlar gibi Batı anlayışına göre tarihsel sürecin bir sonucu olan ve toplumların tamamı üzerinde etkin biçimde rol oynayan olguları derinlemesine araştırır. Sosyolojiden de bu anlamda ayrılan Antropoloji, hem kültürün gelişmesine hem de ortak yaşam kültürüne hizmet eder. 

Yorumlar

abdullah balıkçı
2021-04-21 20:27:59 Kahramanmaraş

Yönetici tarafından yapılan test yorumdur.

Bir Yorum Ekle

Yorum Yapmak İçin Giriş Yapmalısınız

Hızlı Arama

Rastgele Yazılar

Mobil Uygulamalarımız

Dilerseniz Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.